Diergeneeskundig Centrum Lunteren

Operatie algemeen

 

Sterilisatie poes (teef)

Castratie kater (reu)

 

 

Operatie algemeen      

Bij operatieve ingrepen is het noodzakelijk dat het pijngevoel en meestal ook het bewustzijn wordt uitgeschakeld. Bij een kleine ingreep kan het voldoende zijn om het dier rustig te maken (sederen) en daarna het te opereren gebied gevoelloos te maken (locale anesthesie).

Operatieve ingrepen hebben een zeker risico. Om dit risico zo beperkt mogelijk te laten zijn beschikt men veelal over moderne narcose middelen per injectie en in veel gevallen past men inhalatie anesthesie toe, vooral bij langdurige ingrepen, de patiënt kan hieruit weer snel ontwaken.Een goed pre-operatief bloedonderzoek is belangrijk naast algemeen klinisch onderzoek waarbij gegevens uit het verleden altijd geraadpleegd moeten worden.

Bloedtests geven o.a. informatie over belangrijke organen van uw huisdier, lever- en nierfuncties zijn met name belangrijk omdat deze organen verwerken en uitscheiden.

Zeker voor de uitvoering van een operatie is het van belang te weten hoe de gezondheidstoestand van uw dier is, resultaten geven aan of uw huisdier fit genoeg is voor een operatie. Het is erg belangrijk dat de operatiepatiënt twaalf uur voor de operatie geen voedsel meer opneemt, dit om braken tijdens de narcose te voorkomen. Voedsel kan dan in de longen komen hetgeen fataal kan zijn. Drinken mag nog tot twee uur voor de operatie. Als het dier gesedeerd is wordt het onder anesthesie gebracht per injectie of door een inhalatiegas met het narcose apparaat. Daarna wordt het operatie gebied geschoren, gereinigd en gedesinfecteerd. De omgeving van het operatieveld wordt steriel afgedekt en operatie wordt uitgevoerd. Na de operatie gaat de patiënt naar de herstelruimte om na bijgekomen te zijn weer huiswaarts te keren als de omstandigheden dat toelaten. Poezen moeten tot ze volledig bijgekomen zijn in een kleine ruimte (kattenkooi) blijven omdat ze nog wel eens de nijging krijgen om te gaan klimmen. Ter voorkoming van het bijten aan de wond is vaak een kraag of kap noodzakelijk.

Pas als de patiënt geheel wakker is mag water en de volgende dag ook weer voedsel verstrekt worden, altijd beginnen met kleine beetjes.

Een hond moet u bij voorkeur de eerste tien dagen na de operatie alleen aan de lijn uitlaten om de wond niet te veel te belasten , een kat moet u de eerste dagen na de operatie binnenhouden. Meegekregen medicijnen altijd opmaken ook al lijkt het herstel optimaal. Zijn er zaken waar u niet zeker over bent, aarzel niet contact met de dierenarts op te nemen. Afhankelijk van de soort operatie en het gebruikte materiaal moet op een bepaalde tijd (meestal 10 dagen) terugkomen voor het verwijderen van de hechtingen

Sterilisatie poes

Met sterilisatie wordt in dit verhaal de operatie bedoeld waarbij de baarmoederhoornen en de beide eierstokken worden verwijderd, hierdoor wordt de poes onvruchtbaar en verdwijnt de geslachtsdrift.
Het is een routine operatie. Verreweg de meeste poezen worden gesteriliseerd. Het risico op complicaties is vrijwel nihil. In feite is castratie het juiste woord voor deze operatie, want in de werkelijke zin van het woord is sterilisatie het onvruchtbaar maken met behoud van de geslachtsdrift. De meest eenvoudige manier is het onderbinden van beide eileiders. In dit geval kan de poes alleen geen nest meer krijgen, maar blijft ze gewoon krols worden. Sterilisatie kan op meer manieren worden uitgevoerd.

Op welke leeftijd?

De beste leeftijd voor een sterilisatie is zes maanden. Als de poes gedekt is en geen nestje wordt verlangd, dienen de "morning-afterprikken" te worden gegeven of moet ze zo snel mogelijk (binnen twee weken) worden gesteriliseerd. Een poesje dat een nestje heeft gehad, kan het beste zes tot zeven weken na het werpen gesteriliseerd worden, omdat ze dan al weer krols kan worden en vruchtbaar is.

Hoe gebeurt het?

Voor deze operatie dient een afspraak te worden gemaakt. Het is raadzaam om de poes op de dag voorafgaande aan de operatie vanaf zes uur 's avonds nuchter te houden (drinken mag natuurlijk wel). Op de afgesproken dag kunt u haar dan brengen. Daarna wordt ze onderzocht en krijgt ze een narcoseprik waar ze weinig of niets van voelt. Als ze helemaal onder narcose is, wordt eenvierkantje op de linkerflank geschoren en grondig gedesinfecteerd.

De operatie duurt, afhankelijk van meerdere factoren, een half tot een uur. Eerst komt er een sneetje in de huid. De beide eierstokken met de baarmoederhoornen worden dan in de buikholte opgezocht en buiten de wond gebracht. Daar worden ze afgebonden en verwijderd. Als dit is gebeurd, wordt het flankwondje met enkele hechtingen gesloten.
Uit voorzorg krijgt de poes vervolgens een antibiotica om eventuele infecties te voorkomen.

De nazorg

Na de operatie heeft ze de rest van de dag de tijd om rustig en onder het toezicht van de dierenarts bij te komen. In de meeste gevallen kan een gesteriliseerde poes in de namiddag of vooravond weer redelijk fit opgehaald worden.

Als de patiënt thuiskomt zal ze nog niet helemaal "de oude" zijn. U kunt drinken klaarzetten, maar u moet het haar niet opdringen. Meestal gaat ze binnen twee dagen drinken en binnen drie dagen eten. Als dat onverhoopt niet het geval mocht zijn, moet u contact opnemen met uw dierenarts. Voor een "buitenpoes" geldt uiteraard dat u haar binnen moet houden tot ze weer goed drinkt en eet en normaal functioneert. Vaak herstellen de patiënten snel van deze operatie en kunnen ze na enige dagen alweer naar buiten.

Als u meer huisdieren heeft, is het raadzaam om even te bekijken hoe die reageren op de geopereerde poes. Ze kan zich natuurlijk nog niet direct verweren en dat is de andere huisdieren niet uit te leggen. Voor de zekerheid is het beter om de patiënt even apart te houden.

Wanneer terugkomen?

Na 10 dagen svp terug komen voor nacontrole en om de hechtingen van de huid te laten verwijderen.  U moet zeker met de poes terug komen als u iets niet vertrouwt. Bijvoorbeeld als de poes na twee dagen nog niets heeft gedronken of als er vocht uit de wond mocht komen.

 

Castratie kater

De beste leeftijd om een kater te laten castreren is volgens nieuwe inzichten al op een leeftijd van zeven maanden. Als hij op een of andere manier overlast bezorgt op jongere leeftijd, kan de castratie al eerder gebeuren. Het is belangrijk dat u hiertoe beslist in samenspraak met uw dierenarts.

Hoe gebeurt het?

U brengt de kat nuchter op de afgesproken dag bij ons. Nuchter wil zeggen dat u de kater vanaf de vorige dag zes uur 's avonds geen eten meer gegeven heeft (hij mag nog wel drinken). Omdat door de narcose de dieren soms kunnen braken, is het noodzakelijk dat hij nuchter is.

Nadat de kater gebracht is wordt hij onderzocht en krijgt hij een narcoseprik waar hij weinig of niets van voelt. Als hij helemaal onder narcose is, wordt de patiënt naar de operatiekamer vervoerd.

Er wordt een klein sneetje gemaakt waar doorheen de bal (testikel) naar buiten wordt gebracht. Het bloedvat en de zaadstreng worden met elkaar verknoopt, zodat het bloedvat niet gaat bloeden. Vervolgens wordt de testikel verwijderd. De andere testikel wordt op dezelfde manier verwijderd. De beide sneetjes mogen niet worden gehecht maar de wondranden worden tegen elkaar geplakt.

De nazorg

Na de operatie heeft hij de rest van de dag de tijd om rustig en onder het toezicht van de dierenarts bij te komen. In de meeste gevallen kunt u uw kat in de namiddag of vooravond weer redelijk fit ophalen.

Als de patiënt thuis komt zal hij nog niet helemaal "de oude" zijn. Meestal gaat hij binnen twee dagen drinken en binnen drie dagen eten. Als dat onverhoopt niet het geval mocht zijn, moet u contact met de dierenarts opnemen. Voor een buitenkater geldt uiteraard dat u hem binnen moet houden tot hij weer goed drinkt en eet en normaal functioneert.

Als u meer huisdieren heeft, is het raadzaam om even te bekijken hoe die reageren op de geopereerde kater. Voor de zekerheid is het beter om de patiënt even apart te houden.

Voordelen van de castratie

De testikels vormen niet alleen het zaad maar ook de mannelijke hormonen. Uw kater kan dus geen poezen meer bevruchten. Van meer belang voor de eigenaar is dat binnen een paar weken de katergeur verdwijnt. Ook zal het dier huiselijker en gezelliger worden waardoor ook de kans op vechtabcessen aanzienlijk vermindert. Meestal verdwijnt ook de geldingsdrang en ook het in huis plassen.

Een castratie is echter geen garantie dat de geldingsdrang (ook wel territoriumgedrag genoemd) volledig verdwijnt. Door de castratie wordt de geslachtsdrift (libido) weggenomen, weliswaar de belangrijkste maar niet de enige "oorzaak" van het territoriumgedrag.

Sterilisatie/ castratie bij de hond is vergelijkbaar met de kat. Bij de teef is de  operatiewond midden onder de buik, castratie bij de reu is minder eenvoudig dan bij de kat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Jean et Guillaume