Diergeneeskundig Centrum Lunteren

Dierenarts Lunteren

Dorpsstraat 20
Telefoon 0318 482557,

Telefonisch spreekuur van 08.30-09.30 uur
Dierenapotheek en voeding 08.30 - 12.00 m.u.v.
wo.za. en zondag, graag vooraf bestellen.
Behandeling op afspraak.

N.B. Niet ingeschreven dier/patiënteigenaren kunnen ons raadplegen tijdens het telefonische spreekuur van 08.30 - 09.30,
buiten het spreekuur verwijzen wij hen naar hun eigen dierenarts.

Voor huisbezoek en behandeling, op een voor u en ons geschikt 
tijdstip, maken we graag een afspraaak.

 

www.jagtenberg.eu

dierenarts@jagtenberg.eu

KVK nummer 71948414

Bank nummer NL71 INGB 0008194078

Crespo

 

We behandelen uitsluitend op afspraak.

Slechts één persoon met zijn huisdier(en) wordt in de wachtkamer toegelaten.

Direkt na de ingang treft u links een dispenser met desinfectiemiddel, desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.

 

 

 

 

 

Crespo